جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

در باره مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها


دانلود کاتالوگ محصولات و اطلاعات تماس
برای دانلود کاتالوگ محصولات بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
بازوی بارگیری دریایی

برای دانلود کاتالوگ محصولات بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
قطعات یدکی

برای دانلود کاتالوگ محصولات بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
محصولات مرکز کنترل آلاینده های هوا

دانلود رفرنس فروش
برای دانلود رفرنس فروش محصولات بر روی تصویر روبرو کلیک کنید

تلفن بخش بازرگانی
021-77240524 , 02177240526
آدرس ایمیل
sales.apc@jdevs.com

محصولات و خدمات

 در غبارگیرهای الکترواستاتیکی که به ESP معروف می باشند، ذرات غبار توسط میدان الکتریکی باردار شده و بر اثر نیروی وارده به ذرات بر اثر این میدان از هوا جدا میشود. برای این منظور غبار همراه هوا از بین صفحات جذب (Collecting Plate)  که از نظر الکتریکی مثبت بوده و به زمین متصل شده اندعبور داده شده و از طریق الکترود ها که به پتانسیل منفی متصل شده اند  بار دار میشوند ذرات باردار شده  روی صفحات جذب  نشسته و از طریق سیستم های ضربه زن  از صفحات جذب  جدا مي شوند. برتری  اين فيلتر نسبت به  غبارگیر ها ایجاد افت فشار كمتر در مسير جريان هوا  و هزینه تعمیر و نگهداری کمتر نسبت به دیگر فیلتر ها  می باشد.

...

مشاهـده جزئیات

‌نوعي از سيستمهاي غبارگير با راندمان بالا مي باشند اين فيلترها شامل كيسه هايی به قطر 160- 120 ميليمتر و طول تا 14000 ميليمتر (14 متر) مي باشند.

 در این فیلتر ها  هوا به همراه غبار وارد فیلتر شده و از کیسه ها عبور داده میشود ، غبار موجود در این هوا  هنگام عبور  از کیسه ها بر روی سطح  بیرون کیسه ها جمع شده  و هوای تمیز از فیلتر خارج می گردد. 

کیک غبار بر روی کیسه ها سبب ایجاد افت فشار در فیلتر میشود. با تشخیص این افت فشار توسط سنسورها  هوای فشرده از طریق شیرهای سولونوییدی این غبار از روی کیسه ها جدا میشود و در نتیجه غبار در پایین فیلتر در هاپر جمع اوری می گردد.

 از مهمترین مزیت این نوع فیلتر بازده بالای آن می باشد که می تواند خروجی فیلتر به کمتر از 10میلی گرم در هر مترمکعب برسد.

...

مشاهـده جزئیات

برج خنک کن وظیفه خنک سازی و افزایش رطوبت گاز ورودی به فیلتر و یا سایر تجهیزات را به عهده دارد. اساس کار تمام برج های  خنک کن‌ بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین جریان گرم و سرد و در نتیجه تبادل حرارتی بین این دو می‌باشد. عموما در برج های خنک کن آب به بالای برج منتقل شده و در آنجا یا بصورت طبیعی و یا با استفاده از  آبفشانها به داخل برج هدایت  وبا گاز مخلوط میشود.

...

مشاهـده جزئیات

  اساس کار الکتروفیلتر تر همانند الکتروفیلتر خشک می باشد وبا توجه به اینکه وظیفه این فیلترها جذب  مایعات میباشد تفاوت هایی در شکل الکترودها و صفحات جذب نسبت به الکتروفیلتر های معمولی وجود دارد و  به جای سیستم های ضربه زن از سیستم های شستشو استفاده میشود. معمولا جنس مواد بدنه و قطعات داخلی در ای الکتروفیلتر ها خاص میباشد.

در این فیلترها نیز غبار و ذرات از طریق باردار شدن توسط الکترودها به صفحات جذب چسبیده و سپس از طرق مختلف جمع آوری می گردد.

...

مشاهـده جزئیات

در این نوع غبارگیر هوا به همراه غبار وارد محفظه  اسکرابر شده و با روش های مختلف با آب مخلوط میشود. ذرات غبار  همراه با آب گرفته شده و از فیلتر خارج  و وارد یک حوضچه می شود. ذرات غبار در این حوضچه ته نشین شده و آب تمیز مجدداً استفاده می گردد.

بزرگترین عیب این سیستم استفاده از آب (با توجه به منابع محدود آب) و خوردگی سیستم می باشد، همچنین بازده این نوع فیلتر نسبت به الکتروفیلتر و بگ هاوس وبگ فیلتر کمتر است و از مزایای این سیستم سادگی و کم هزینه بودن تجهیز میباشد.

...

مشاهـده جزئیات

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد: 

 ۱-ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد

 ۲-ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي و ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ

در ﻣﻮرد اول اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي دو ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داکت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد دوم ﻣﺤﻔﻈﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آن ﺣﺬف و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ ﻏﺒﺎر و ذرات ﺑﺰرگ را جذب می نماید و ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﻏﺒﺎر اﺳﺖ.

دریک فیلترهیبرید از دو روش غبارگیری همزمان استفاده میشود:

۱-جذبغبار با استفاده از نیروی الکترواستاتیکی در فیلد الکتریکی

۲-جداسازی غبار با استفاده از پارچه فیلتر در قسمت کیسهای فیلتر هیبرید

فیلتر هیبرید از یک بخش الکتریکی و یک بخش کیسه ای جدا و پشت سر هم که هر دو در یک محفظه قرار دارند ، تشکیل شده است.

بخش الکتریکی مانند یک فیلد الکتریکی الکتروفیلتر است و بخش کیسه ای که یک مجموعه از کیسه ها می باشد، تقریباً مشابه یک فیلتر کیسه ای است . جریان گاز ابتدا وارد قسمت الکتریکی می شود و تحت تأثیر میدان الکترواستاتیکی حدود 90 تا 95 درصد غبار جذب صفحات می شود.ذرات باقیمانده به بخش کیسه ای وارد شده و روی کیسه ها می نشینند.این ذرات باردار روی کیسه ها یک لایه غبار با فضای متخلخل به وجود می آورند که عبور گاز از میان لایه غبار را تسهیل می نماید.این امر باعث می شود علی رغم بیشتر بودن سرعت عبور گاز از پارچه در فیلترهای هیبرید نسبت به فیلترهای کیسه ای، اُفت فشار ایجاد شده بسیار کمتر از فیلتر کیسه ای باشد که نتیجه آن استفاده از سطح پارچه کمتر برای یک حجم مشخص گاز یعنی A/C بالاتر می باشد. مقدار A/C می تواند 20 تا 30 درصد بالاتر از فیلتر کیسه ای باشد و به همین نسبت سطح کیسه ،تعداد کیج ها و شیرها کاهش می یابد. امکان تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس از دیگر روش های بهینه سازی غبارگیر ها می باشد که در این روش امکان استفاده از بدنه الکتروفیلترو طراحی بگ هاوس متناسب با بدنه موجود توسط جهاد دانشگاهی علم وصنعت وجود دارد.

مرکز کنترل آلاینده های هوا به عنوان معتبرترین طراح و تولید کننده غبارگیرهای صنعتی در ایران با دارا بودن نیروهای متخصص و تجربه بالا، نسبت به طراحی ساخت و نصب انواع فیلتر هیبرید و یا تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس اقدام می نماید.

...

مشاهـده جزئیات

به منظور انتقال مواد از یک محل به محل دیگرنیاز به سیستم های انتقال مواد می باشد.

این مجموعه قادر به طراحی و ساخت سیستم های انتقال مواد از جمله اسکرو کانوایر، درگ چین، بلت کانوایر، روتاری والو، اسلاید گیت و ... می باشد.

...

مشاهـده جزئیات

یکی از مهمترین نیاز های صنایع، بهینه سازی و یا تعمیرات سیستم های غبارگیر موجود به منظور دستیابی به راندومان بالاتر و یا شرایط بهتر  می باشد برای این منظور مجموعه سیستم های غبارگیر و شرایط موجود بررسی و تجزیه و تحلیل شده و تغییرات مورد نیاز جهت دستیابی به شرایط  جدید طراحی و تامین میشود.

برای رسیدن به بازده مورد نظر بر اساس شرایط خط تولید و تجهیز مکن است تغییراتی در صفحات توزیع(Gas Distribution Screen)  و یا صفحات جذب(Collecting Plates)  و یا حتی تغییر سیستم های کنترل  و یا ترانس رکتیفایرها  و یا دیگر موارد انجام شود .

در صورتی که بعد از بررسی معین گردد که با سیستم موجود امکان رسیدن به بازده مورد  وجودندارد و خروجی غبارگیر به استاندارد مورد نظر ما نخواهد رسید ، راه حل های مختلفی در اختیار کارفرما گذاشته و با توافق کارفرما راهکار مناسب نظیر تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس ، استفاده از غبارگیر سری و یا موازی  و.... انتخاب خواهد شد.

...

مشاهـده جزئیات

یکی از مهمترین نیازهای صنایع کشور تامین قطعات یدکی تجهیزات موجود است که این مجموعه قادر به تامین کلیه اقلام مورد نیاز برای این صنایع می باشد که به اختصار می توان موارد زیر را نام برد :

فیلترهای کیسه ای :

کیج (Cages)، کیسه (Bags)، شیر سلونوئیدی(Solenoid Valves) سیستم کنترل و ...

الکتروفیلتر :

صفحه جذب (Collecting Plate)، الکترود، چکش ضربه زن ، کنترلر  ترانس رکتیفایر ولتاژ بالا، روتاری والو، اسکرو کانوایر، درگ چین، انواع مقره  که شامل مقره های گلدانی، ارتباطی، شفت و به طور کلی تمامی قطعات و ملزومات مورد نیاز در تجهیزات موجود در سیستم های غبارگیری صنایع مختلف.

...

مشاهـده جزئیات

به منظور انتقال ایمن و آسان نفت و فرآورده های نفتی و یا معیانات گازی و ... از ساحل به کشتی و بالعکس از بازوهای بارگیری دریایی استفاده می گردد.

با توجه به حساس بودن این تجهیز و High-tech  بودن آن در حال حاضر کشورهای کمی در دنیا قادر به طراحی و ساخت این تجهیز می باشند که جهاد دانشگاهی علم و صنعت اولین و تنها تولید کننده بازوهای بارگیری دریایی ایرانی می باشد که با طراحی داخلی و بومی سازی این تجهیز  نسبت به طراحی و  ساخت و نصب و  تحویل بازوی دریایی در داخل کشوراقدام نموده و  در حال حاضر این تجهیزدر جزیره خارک در حال استفاده می باشد.

...

مشاهـده جزئیات

خدمات مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها

  • بررسی و ارائه راهکار برای بهینه سازی غبارگیرهای موجود
  • بررسی و ارائه راهکار و خدمات به منظور به روزرسانی سیستم های موجود ساخته شده توسط شرکت های همکار
  • بررسی خط و ارائه مشکلات احتمالی خط تولید