جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

غبارگیرهای تر (WET ESP )

  اساس کار الکتروفیلتر تر همانند الکتروفیلتر خشک می باشد وبا توجه به اینکه وظیفه این فیلترها جذب  مایعات میباشد تفاوت هایی در شکل الکترودها و صفحات جذب نسبت به الکتروفیلتر های معمولی وجود دارد و  به جای سیستم های ضربه زن از سیستم های شستشو استفاده میشود. معمولا جنس مواد بدنه و قطعات داخلی در ای الکتروفیلتر ها خاص میباشد.

در این فیلترها نیز غبار و ذرات از طریق باردار شدن توسط الکترودها به صفحات جذب چسبیده و سپس از طرق مختلف جمع آوری می گردد.


کاتالوگ محصولات
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
بازوی بارگیری دریایی

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
قطعات یدکی

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
محصولات مرکز کنترل آلاینده های هوا

اطلاعات تماس
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
تلفن بخش بازرگانی
021-77240524 , 02177240526
آدرس ایمیل
sales.apc@jdevs.com
محصولات مرتبط بااین گروه