جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

الکتروفیلتر (ESP)

 در غبارگیرهای الکترواستاتیکی که به ESP معروف می باشند، ذرات غبار توسط میدان الکتریکی باردار شده و بر اثر نیروی وارده به ذرات بر اثر این میدان از هوا جدا میشود. برای این منظور غبار همراه هوا از بین صفحات جذب (Collecting Plate)  که از نظر الکتریکی مثبت بوده و به زمین متصل شده اندعبور داده شده و از طریق الکترود ها که به پتانسیل منفی متصل شده اند  بار دار میشوند ذرات باردار شده  روی صفحات جذب  نشسته و از طریق سیستم های ضربه زن  از صفحات جذب  جدا مي شوند. برتری  اين فيلتر نسبت به  غبارگیر ها ایجاد افت فشار كمتر در مسير جريان هوا  و هزینه تعمیر و نگهداری کمتر نسبت به دیگر فیلتر ها  می باشد.


کاتالوگ محصولات
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
بازوی بارگیری دریایی

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
قطعات یدکی

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
محصولات مرکز کنترل آلاینده های هوا

اطلاعات تماس
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
تلفن بخش بازرگانی
021-77240524 , 02177240526
آدرس ایمیل
sales.apc@jdevs.com
محصولات مرتبط بااین گروه