جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

مجموعه های فشارقوی مدولار AC

مجموعه آزمايشگاهی فشارقوی مدولار، به منظور استفاده در آموزش دانشجويان مهندسی برق، تجهيزات آزمايشگاهی كنترل كيفيت و تحقيقاتي كارخانجات صنايع فشارقوی، توسط جهاد دانشگاهي علم و صنعت طراحي و ساخته شده است و از سوی مركز مهندسی فشارقوی عرضه مي‌گردد. استفاده از تجهيزات آزمايشگاهی فشارقوی نه تنها برای تحقيقات پايه در زمينه ولتاژهای زياد در دانشگاه‌ها، بلكه برای انجام پژوهشهای كاربردی در صنعت و مراكز تحقيقاتی بعنوان يك مجموعه مفيد امری پذيرفته شده است. اجزاء متشكله اين مجموعه براحتی قابل حمل مي‌باشند. با توجه به مدولار بودن مجموعه بخشهای مختلف آن بوسيله پايه و جعبه تقسيمهای فلزی معلق در قالب يك مجموعه به يكديگر نصب و محكم مي‌شوند. با تجهيزات اين مجموعه، تركيبهای مداری زير را مي‌توان با روشهاي ساده ايجاد كرد. اهم كاربردهای مجموعه‌های آزمايشگاهی فشارقوی در مراكز آموزشی، پژوهشی و صنعتی مي‌باشد. اين مجموعه از تعدادی المانهای سبك و قابل حمل تشكيل شده و قابليت انجام تست های AC, DC, Impulse را دارد. به عنوان نمونه مجموعه فشار قوی DC از يك ترانسفورماتور AC و ديود تشكيل شده كه يك خازن فشار قوی را شارژ مي نمايد و در نتيجه امكان تست هاي فشار قوی DC كابل ها و خازن های فشار قوی فراهم مي شود

مشخصات فنی:

  • مدار AC يك طبقه / دوطبقه / سه طبقه
  • مشخصات فني:
  • ولتاژ نامي: 100kV/200kV/300kV rms
  • قدرت نامي: 5kVA
  • جريان نامي: 50mA/25mA/16mA
  • فركانس:50HZ
  • درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 4
  • سیکل کاری: دائم کار

کاتالوگ محصولات
مرکز مهندسی فشار قوی
لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
Hipot 5kV

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
Partial Discharge measuring system

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
محصولات مرکز مهندسی فشار قوی

اطلاعات تماس
مرکز مهندسی فشار قوی
شماره تلفن بخش بازرگانی
021-77458440
محصولات مرتبط بااین گروه