جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/08/19

حضور در نمایشگاه

خلاصه خبر

پانزدهمين نمايشگاه بين المللي معدن، صنايع معدني، ماشين آلات و تجهيزات معدن، راهسازي و صنايع وابسته

حضور در نمایشگاه