جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/08/19

بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

خلاصه خبر

معاون وزیر «صمت» در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی تاکید کرد: ضرورت هم‌افزایی پویا بین جهاددانشگاهی و سازمان «ایدرو» آمادگی برای همکاری در صنعت خودرو

بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی