جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/08/21

بازدید مدیران شرکت ملی نفت ایران

خلاصه خبر

به دعوت جهاد دانشگاهی علم و صنعت، در تاریخ 20 آبان ماه 1398جلسه ­ای با مدیران و کارشناسان ارشد شرکت­های ملی مناطق نفت خیز برگزار گردید.

بازدید مدیران شرکت ملی نفت ایران