جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/08/29

انتخاب دکتر طیبی بر ریاست جهاددانشگاهی به‌اتفاق آرا تایید و تصویب شد

خلاصه خبر

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر حسن روحانی رییس این شورا، دیروز (28 آبان ماه ) به‌اتفاق آرا در جلسه‌ی هفتگی خود، انتخاب رییس جهاددانشگاهی توسط هیات امنای این نهاد را تایید و به تصویب رساند.

انتخاب دکتر طیبی بر ریاست جهاددانشگاهی به‌اتفاق آرا تایید و تصویب شد