جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/10/28

حضور در نمایشگاه

خلاصه خبر

دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران- نمایشگاه های برج میلاد تهران 23 الی 26 دی ماه

حضور در نمایشگاه