جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/11/28

طرح برگزیده سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

خلاصه خبر

احراز رتبه سوم طرح های توسعه‌‌ای برای پروژه طراحی و ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان بالا

طرح برگزیده سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی