جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/12/07

رونمایی از دومین دکل ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت انجام شد

خلاصه خبر

مهندس زنگنه وزیر نفت در مراسم رونمایی از دومین دکل ساخت جهاددانشگاهی اظهار کرد: تقاضا و اصرار می‌کنم که جهاددانشگاهی این کار را ادامه دهد و عمقش را بیشتر کند که این موضوع برای ما مهم است.

رونمایی از دومین دکل ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت انجام شد