جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/12/10

مسابقات ورزشی جهاددانشگاهی ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

خلاصه خبر

جهاددانشگاهی علم و صنعت با حضوری مقتدرانه توانست در مسابقات مختلف تیمی و فردی مقام های اول تا سومی را به دست آورد.

مسابقات ورزشی جهاددانشگاهی ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی